Procjena rizika u projektiranju i gradnji

Upravljanje rizicima ima ključnu ulogu u projektiranju i u građenju nekretnina kako bi se na vrijeme poduzele korektivne i preventivne mjere na današnjem osjetljivom i promjenjivom tržištu. Procjena rizika na području projektiranja i građenja poslužit će vam u svrhu smanjivanja gubitaka na projektu i povećanju vjerojatnosti da projekt bude završen prema planu i unutar proračuna. Svrha je djelotvorno upravljati negativnim učincima i smanjiti šanse da se stvore dodatni troškovi i dođe do kašnjenja projekta. Mnogi projekti nisu provedeni uspješno zbog prekoračenja troškova i prvotno ugovorenih rokova te radi toga investitori trebaju uzeti u obzir rizike koje se mogu pojaviti tijekom investicije.

Shodno tome nudimo vam izradu procjene rizika;
  •  rizik plana
  •  rizik troškova
  •  tehnička izvedivost
  •  rizik od tehničke zastarjelosti
  •  nepredviđene okolnosti