Usluge energetskog certificiranja

Energetski certifikat je dokument koji prikazuje energetska svojstva zgrade. Njegov izgled i sadržaj je propisan je pravilnikom o energetskom certificiranju zgrada. Energetsko certificiranje zgrade obvezno uključuje:
  •  energetski pregled zgrade,
  •  proračun isporučene energije za rad tehničkih sustava u zgradi - prema Metodologiji,
  •  određivanje energetskog razreda zgrade,
  •  određivanje mjera odnosno preporuka i izradu energetskog certifikata.
  •  Referentne vrijednosti isporučene energije za rad tehničkih sustava u zgradi propisane su Tehničkim propisom o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama.
Cilj energetskog pregleda je istražiti stanje i karakteristike svih sustava u građevini i svih građevnih dijelova odnosno vanjske ovojnice objekta te u odnosu na dobivene podatke predložiti korisniku mogućnosti i mjere za uštedu energije. Do 2007. nije postojala zakonska regulativa iz područja energetske efikasnosti tako da se na većini postojećih građevina može primijeniti barem jedna mjera uštede energije.

Energetski pregledi se rade za građevinske cjeline odnosno za poseban dio zgrade ( samostalna uporabna cjelina zgrade je dio zgrade, kat ili stan, poslovni prostor i slično unutar zgrade koji je predviđen ili preuređen za zasebno korištenje ). Vlasnik samostalne uporabne cjeline zgrade može naručiti izradu energetskog certifikata i u slučaju ako zgrada u cjelini ima važeći energetski certifikat, tada je važeći energetski certifikat onaj koji je izdan za tu samostalnu uporabnu cjelinu zgrade.